Γιατί Ενκίνηση

Μία σειρά συγκεκριμένων αποδεδειγμένα επιστημονικών πρακτικών φυσικοθεραπείας (evidence based practice), ακολουθούνται για την επίτευξη των στόχων μας. Μέσα από στάδια και μεθοδικές εφαρμογές τεχνικών φυσικοθεραπείας.

Η πρώτη επίσκεψη στο κέντρο φυσικοθεραπείας είναι δωρεάν όπου

eikona1

Κατά τη διάρκεια των συνεδριών

eikona15

Με το τέλος των συνεδριών

asfasfasdfasdfsadfasdf asdfasdfasdfasdfasdfasdf asdfasdfasfd

Φόρμα Επικοινωνίας